اخبار

صفحه اصلی اخباردریافت گواهی بین المللی صادرات بذر ذرت OECD توسط شرکت تولید بذر فدک

دریافت گواهی بین المللی صادرات بذر ذرت OECD توسط شرکت تولید بذر فدک

1396/01/05

در راستای احترام به حقوق مشتری و همچنین ارتقاء دستگاه های خطوط فرآوری و تولید بذر ذرت به فن آوری روز دنیا، شرکت کشت و صنعت فدک به عنوان اولین کارخانه تولید بذر ذرت در ایران، موفق به دریافت گواهی بین المللی صادرات بذر (OECD) از موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال شد. OECD بالا ترین مجوز تولید و صادرات بذر در سطح بین المللی می باشد که توسط موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال تنها به تولید کنندگانی که تمامی شرایط استاندارد کمی و کیفی تولید بذر را دارا می باشند اعطا می گردد. مصرف کنندگان بذر ذرت ماکسیما و گازدا تولید شرکت کشت و صنعت فدک از این پس می توانند بذور ذرت مورد نیاز خود را با برچسب و گواهی بین المللی OECD تهیه نمایند.

 

 

.